• 1

  • 2

  • 3

  • 4

 

صحبتهاي خامنه يي جلاد مردم ايران و انكار واقعيت  و فرافكنيهاي او    نه تنها  اوج وقاحت يك فرد را نشان مي دهد

بلكه  بيانگر ضعف و زبوني  مطلق است. 

  رژيمي كه از ابتداي خود  با خونريزي  شروع كرد امروز در اوج خوانخواري قرار گرفته است. خامنه يي  وقيح   بعد از

هفته ها سكوت بالاخره به ميدان آمد و صحبتهايي كرد كه خشم مردم ايران را بيش از پيش بر انگيخت.

  تهاجم  مزدوران خامنه يي به دانشگاه شريف  و حمايت بي دريغ مردم تهران و بعد كل ايرا

ن از دانشجوين  و پيوستن دانش آموزان به خيزش رهايي  روزهاي پاياني رژيم جانيان را   هر چه سريعتر كرد.  مقاومتي كه در هفته سوم و دادن صدها شهيد  و بيش از 15000 اسير  باز هم  هر روز بيشتر و گسترده تر  به ميدان نبرد با دشمن بشر مي ايد و  به زودي در برابر اين همه خشونت و بيرحمي نيرهاي خامنه يي  هر چه بيشتر راديكاتر خواهد شد.  به زودي مزدوران خامنه‌يي بين كشته شدن و مزدوري  براي خامنه‌يي يكي را بايد انتخاب كنند.  امروز صداي حق طليانه  مردم و زنان و مردان  ايران زمين  جهان را به شوق آزادي در آورده است.  دنيايي نو در حال شكل گرفتن است كه  در آن ديكناتورها  جايي براي خود نخواهند يافت.

رژيم آخوندي  كه تحت نام دين و اسلام 

خود تيشه به ريشه همين اسلام در ايران زده است  سعي مي‌كنند با مطرح كردن  ترفنده‌ايي  نظير « تجزيه‌طلبي»  فرياد ازاد‌ي‌خواهي استانهاي ايران را  خفته نمايد ولي مردم ايران در اوج آگاهي گول اين ترفندهها را نمي‌خورند . فراموش نمي‌كنيم كه فرداي روزي كه سقز و سندج به اعتراض  قتل دختر ايران مهسا اميني برخاست فردايش مردم   تهران  با فرياد  «كردستان چشم و چراغ ايران»  به اين اعتراضات پيوست.

  امروز مردم ايران  پيوسته و متحد  در مقابل حكومت اسلامي برخاسته  و آنرا رد مي كنند.

  امروز مردم ايران آگاهند كه مطرح كردن مسايل تجزيه‌طلبي  خواست  رژيم خامنه‌يي بيش  نيست كه مبدا وزرات اطلاعات آخوند‌ها را دارد.  مردم ايران در هر استاني ايران خامنه يي را نمي خواهند  و ايران خودشان يعني ايران آزاد و آباد و متحد را مي خواهند.

آري دور نيست كه نور  زيباي خورشيد آزادي  به سرزمين ايران خواهد رسيد.

زنده باد ايران و ايراني در هر جا

ايراني كه فرياد آزادي سر مي دهد تا به آن دست يابد

م. مشيري

هفتم مهر 1401