• 1

 • 2

 • 3

 • 4

عن الموقع

منتدى التسامح و حقوق الآنسان، لماذا ؟

إن مجتمعنا الحالي يحتوي على العديد من الثقافات, الأديان و الأقاليات العرقيه. هذا التنوع يعتبر ثروة غنية نثتمرها عن طريق المشاركة الفعالة و حياة سوية بسلام

كل يوم يبني العالم جسور للتواصل  في كل مكان, لكن هذا يتطلب الكثير من التحديات. لذالك نحن لا نريد و لا نستطيع ان نكون  فقط من المشاهدين بدون ان نفعل شيء

منتدى التسامح و حقوق الإنسان هو رابطة من  النشطاء في هذا المجال, مسؤولون عن الاشخاص ذوو الحقوق المسلوبة و الارهاب تحت راية الدين. نحن ضدد الارهاب بكل اشكاله و نهدف الى

Berlin. 3.11.2014

Forum für Toleranz und Menschenrechte. Warum?

Logo über unsUnsere Gesellschaft setzt sich aus Menschen unterschiedlichster ethnischer, kultureller und religiöser Zugehörigkeit zusammen. Diese Vielfalt stellt ein Potential dar, das nur durch aktive Teilhabe und Einbindung zu einem friedlichen Zusammenleben führen kann. Jeden Tag bauen Menschen weltweit Brücken für das Miteinander von Menschen und stellen sich den damit einhergehenden großen Herausforderungen. Dabei können und wollen wir nicht nur Zuschauer am Rande sein.

Das Forum für Toleranz und Menschenrechte ist ein Zusammenschluss von Menschen, die aktiv handeln. Wir sind verantwortungsvolle Menschen, die sich
gegen Menschenrechtsverletzungen und den Terror im Namen der Religionen, gegen Rassismus in allen Formen,

 1. für den offenen Dialog des Miteinander,
 2. für die Einhaltung und Sicherung der Menschenrechte,
 3. für den Kampf gegen den Fundamentalismus und
 4. für ein Zusammen- und Miteinanderleben in Deutschland und Europa engagieren

Das alles ist wirklich möglich, wenn wir einfach nur die natürlichen Rechte aller Menschen achten und einander mit Respekt begegnen.

Wir haben diesen Verein gegründet, um aufzustehen und zu zeigen, dass wir gemeinsam diese Ziele erreichen können.
Deshalb rufen wir alle Menschen auf, uns dabei zu helfen und mitmachen. Unterstützen Sie uns und werden Mitglied!

Der persische Dichter Mossadegh schrieb vor vielen Jahren:

„Wenn ich sitzen bliebe
Wenn du sitzen bliebest
Wer soll aufstehen
Wer soll mit dem Feind der Freiheit kämpfen
Wenn ich aufstehe
Wenn du aufstehst
Stehen alle auf
Wenn du säßest und sitzen bliebest
Wenn ich säße und sitzen bliebe
Würden alle sitzen bleiben.
JA.“

Ich schreibe diese Sätze mit voller Überzeugung, weil ich selbst als Künstler und Menschenrechtsaktivist ein Opfer des Fundamentalismus im Iran bin  und weiß, was diese Sätze bedeuten. Wir brauchen Sie, um die Flamme der Freiheit und Menschenrechte in dunkeln Zeiten aufrecht zu erhalten sowie Hoffnung und Mut zuerzeugen.

Wir schaffen das! Sei sicher! Menschen sind fähig dazu!

Mohammad Moshiri
Vorsitzender
Dichter, Schriftsteller, Journalist und Menschenrechtsaktivist
www.ffTuM.eu
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Postfach: 121124-10605 Berlin
Faxnummer: 004930920372081

 

Text auf Fransösisch

Qui sommes-nous ?

 

Un forum sur la tolérance et les droits de l‘ homme. Pourquoi ?

 

Notre société se fonde sur des femmes et des hommes de différentes cultures, ethnies et religions. Cette diversité offre un potentiel qui par l’engagement et la participation de chacun doit nous permettre de vivre en paix les uns avec les autres.

Chaque jour, des hommes et des femmes construisent des ponts, pour une vie en commun meilleure et pour relever les défis de notre monde. Nous ne voulons pas et ne pouvons pas être de simples spectateurs.

Le forum sur la tolérance et les droits de l’homme est une association d’êtres humains qui agissent ensembles. Nous sommes des êtres responsables, qui nous engageons :

 • Contre les violations des droits de l’homme et le terrorisme au nom de la religion.
 • Contre le racisme sous toutes ses formes.
 • Pour un dialogue ouvert et solidaire.
 • Pour le respect et la sauvegarde des droits de l’homme
 • Pour la lutte contre le fondamentalisme et
 • Pour une coopération élargie avec l’Allemagne et l’Europe.

 

Tout cela est vraiment possible seulement si nous respectons les droits naturels de tous les citoyens et dans un respect mutuel.

 

Nous avons fondé cette société pour faire connaître nos buts communs et nous donner les moyens nécessaires pour y parvenir.

C’est pourquoi, nous faisons un appel pour que chacun puisse nous soutenir.

Soutenez-nous et devenez adhérent !

 

Le poète perse Mossadegh a écrit il y a bien longtemps :

“Si je reste assis

Si tu restes assis

Qui doit se lever

Qui doit lutter contre l‘ ennemi de la liberté

Si je me lève

Si tu te lèves

Si tout le monde se lève

Si tu restes assis, tout le monde restera assis

Si je reste assis, tout le monde restera assis

Et tous resteraient assis.

OUI.”

 

Dans ces phrases, je place toute ma conviction, parce que moi-même en tant qu’artiste et défenseur des droits de l’homme, victime du fondamentalisme en Iran, je sais ce que ces phrases signifient. Nous avons besoin de ces mots pour maintenir la flamme de la liberté et les droits de l’homme en ces temps afin de créer l’espoir et donner du courage.

 

Nous pouvons le faire ! Soyez en assuré ! Les êtres humains en sont capables !

 

Mohammad Moshiri

Président

Écrivain, poète, journaliste et défenseur des droits de l’homme.

www.ffTuM.eu

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!/Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Postfach: 121124-10605 Berlin

Faxnummer: 0049 30920372081

Our society is composed of people from various ethnic, cultural and religious backgrounds. This diversity is a potential that it takes active participation and integration of all its members to develop into a peaceful communal life. Every day, people all over the world build bridges to allow their fellow-beings to gather, meeting the great challenges of integration. We are called on to be more than onlookers in this process, we are bent on contributing what we can give.

The Forum for Tolerance and Human Rights is an association of people who do what they realize to be necessary. We are responsible people who stand up

 • against human rights violations and terror in the name of religion;
 • against all forms of racism;
 • for an open-minded, cooperative dialogue;
 • for the observance and protection of human rights,
 • for fighting fundamentalism and
 • for a peaceful communal life in Germany and Europe.

All these things can be achieved if we simply respect people’s natural rights und communicate in a considerate way.

We have founded this association to stand up and show that we can attain these goals if we stand together. Therefore we call on all our fellow-beings to participate and help us. Join forces with us, enter our association!

Many years ago, the Persian poet Mossadegh wrote the follwowing lines:

If I stayed put
If you stayed put
Who would get up
Who would fight the enemy of freedom
If I stand up
If you stand up
Everyone will stand up
If you remained seated
If I remained seated
Everyone would remain seated.

YES.

I am fully convinced of the truth of these statements, being a victim of Iranian fundamentalism and having lived the life of an artist and human-rights activist ever since, which has taught me to feel these truths deeply. We need you to hold up the flame of freedom and human rights in a dark age to give people courage.

We shall prevail! Be confident! Mankind is able to achieve this!

Mohammad Moshiri
Chairman
poet, writer, journalist and human-rights activist

در مورد ما
فوروم براي بردباري و حقوق بشر. انجمن ثبت شده .
جامعه ما تشكيل شده از  وابستگيهاي مختلف اخلاقي. فرهنگي  و همچنين تعلق مذهبي.  اين چند وجهي  بودن يك پتانسيلي را به‌وجود مي‌آورد كه تنها  از طريق  شركت فعال در آن امكان  يك زندگي جمعي صلح‌آميز وجود دارد.
  روزانه انسانها در پي ساختن پلهايي بسوي هم در جهت با هم و در كنار هم  زندگي كردن هستند. اين  چالشهاي بزرگي به همراه خود دارد. ما نمي‌توانيم  فقط نظاره‌گر در حاشيه باشيم.
فوروم براي بردباري و حقوق بشر يك تصميم جمعي انسانهايست كه بطور فعال در جامعه نقش دارند.  ما انسانهايي  با احساس مسئوليت هستيم كه:  
عليه نقض حقوق بشر و تروريسم به‌نام مذهب
عليه نژاد پرستي در تمامي اشكال خود
براي گفتگوي آزادانه جعمي
براي حفاظت و رعايت حقوق‌بشر
براي مبارزه  عليه بنيادگرايي
و  براي در كنار و با هم  زيستن مسالمت آميز در آلمان و اروپا   تلاش مي‌كنيم
تمامي اينها امكان پذير است اگر ما  به سادگي  به حقوق طبيعي همه انسانها توجه كنيم و با احترام با آنها رفتار نماييم.
ما اين انجمن را تاسيس كرديم كه برخيزيم و نشان دهيم كه ما با  كمك هم به طور جمعي  به اين اهداف مشترك دست پيد ا خواهيم كرد. ما از همه انسانها تقاضا داريم  كه در انجام اين وظيفه به ما كمك كنند. لطفا از كارمان حمايت كرده و عضو اين انجمن شويد.
حميد مصدق شاعر بزرگ ايراني سالها پيش نوشت
اگر من بنشينم
اگر  او بنشيني
چه كسي  بر مي خيزد؟
چه كسي با دشمن آزادي  نبرد مي كند؟
اگر من بر خيزم
اگر تو برخيزي
همه بر مي خيزند
اگر تو نشسته بماني
اگر من نشسته بمانم
همه  نشسته خواهند ماند
بله
من  اين جملات با اعتقاد كامل مي‌نويسم  چرا كه خود  نيز به عنوان يك هنرمند و  فعال حقوق بشر  قرباني بنيادگرايي محسوب مي شوم و مي دانم  اين جملات چه معني دارند.  ما به شما  نياز داريم كه شعله آزادي و حقوق بشر را در فضاي تيره  روشن  نگه داشته و  اميد داشتن  را  اشاعه دهيم.
ما موفق مي شويم! به اين ايمان داشته باشيد!  انسانها  توان آنرا دارند!
محمد مشيري
شاعر. نويسنده. خبرنگار و فعال حقوق بشر
3 نوامبر 2014

Berlin, 3.11.2014

Foro para la Tolerancia y los Derechos Humanos. Por qué?

Nuestra sociedad se integra de personas con muy diferentes identidades étnicas, culturales y religiosas. Dicha pluralidad representa un potencial que sólamente puede conducir a una convivencia pacífica a través de una activa  participación y conexión. Personas en el mundo entero construyen cada dia puentes para la cooperación, exponiendose de este modo a los desafios resultantes de ello. Nosotros no queremos ni podemos quedarnos como expectadores al margen.

El Foro para la Tolerancia y los Derechos Humanos es una asociación de personas que actuan activamente. Somos personas convencidas de nuestra responsabilidad y que se implican:

-en contra de las lesiones y el terror en nombre de las religiones
-contra cualquier manifestación de racismo
-por un dialogo abierto entre los actores,
-por el respeto y la seguridad de los derechos humanos,
-por la lucha contra el fundamentalismo y
-por la convivencia de los unos con y junto a los otros en Alemania y en Europa

Todo ello es realmente posible cuando nos atenemos a los derechos naturales de cada persona y nos encontramos, los unos a los otros, en el respeto.

Hemos fundado esta asociación para levantarnos y enseñar que juntos podemos alcanzar estas metas. Por ello apelamos a todas las personas a ayudarnos y a participar. Apóyenos y hágase miembro!

El poeta persa Mossadegh escribió hace muchos años:

“Si permanezco sentado,
Si tú permaneces sentado,
Quién se va a lenvantar?
Quién va a luchar con el enemigo por la libertad.
Si yo me levanto, si tú te levantas,
Nos levantamos todos.
Si tu permanecieses sentado,
Si yo permaneciese sentado,
Nos quedariamos todos sentados.
Si. ”

Escribo estas palabras plenamente convencido porque yo mismo como artista y como activista por los derechos humanos soy víctima del fundamentalismo en Irán y sé muy bien lo que estas frases significan. Le necesitamos a Usted para mantener elevada la llama de la libertad y los derechos humanos en tiempos oscuros y para conseguir producir esperanza y valor.

Lo conseguimos! Esté seguro de ello! Las personas son capaces de lograrlo!

Mohammad Moshiri
-Presidente de la Asociación-
Poeta, Escritor, Periodista y activista por los derechos humanos.

WWW.ffTuM.eu
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!/Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Apartado: 121124-10605 Berlin
Fax: 0049 30 9203 72081