• 1

  • 2

  • 3

  • 4

 

 براساس خبر خبرگزاري دولتي ايران،  ايلنا  قهرمان كشتي گير ايراني،  نويد افكاري  27 ساله  در شهر شيراز اعدام شده است.

بر‌اساس گفته دستگاه قضايي ايران  ظاهرا او در يك تظاهرات در سال 2018 در شيراز يك  مامور امنيتي  را كشته است ولي او  و خانواده اش  و سازمانهاي حقوق بشري  تاكيد مي‌كنند  كه او در زندان در اثر شكنجه  مجبور به اعتراف شده است.

 برادران افكاري كه آنها هم در تظاهرات شركت كرده بودند به زندان محكوم شده اند.

در روزهاي گذشته يك موج همبستگي  به وجود آمده بود. در اين رابطه رئيس كميته بين المللي المپيك  توماس باخ و همچنين  رئيس جمهور آمريكا  دونالد تراپ  تلاش كرده بودند  كه اعدام نويد افكاري متوقف شود.

رژيم ايران مي‌خواهد با اين اعدام نشان دهد  كه هنوز قدرتمند است.

افكاري در پيامهاي كتبي و ويدئويي بارها گفته بود كه او بي‌گناه است. او تاكيد كرده بود كه رژيم در هر صورت او را خواهد كشت با وجود  اينكه خوب مي داند كه او بي‌گناه است.

  او متهم شده بود كه  در تظاهرات سال 2018 يك جاسوس امنيتي  را جهت انتقام  كشتار بي‌گناهان  تظاهر‌كننده،   كشته است.

مسئول  حقوق بشر دولت آلمان خانم بربرل  كوفلر  از اين اعدام بي ‌نهايت متاثر است. اين سياست مدار زن از حزب سوسيال دموكرات  مي‌نويسد :« اين قابل قبول نيست  كه قوانين پايه‌يي  دولتي زير پا و نايده گرفته مي‌شود كه صداي مخالفان را خفته كنند». انجمن دوندگان المان نيز از اين خير اعدام به شدت شوكه شده و متاثر است.

فورم براي بردباري و حقوق بشر اين  اين اعدام غير انساني را به شدت محكوم مي‌كند و از دادگاه هاي بين‌المللي مي‌خواهد كه اين موضوع را در دستور كار و تحقيق خود قرار دهد.

فورم براي بردباري و حقوق بشر

13 سپتامير 2020