• 1

  • 2

  • 3

  • 4

 

 براساس خبر خبرگزاري دولتي ايران،  ايلنا  قهرمان كشتي گير ايراني،  نويد افكاري  27 ساله  در شهر شيراز اعدام شده است.

بر‌اساس گفته دستگاه قضايي ايران  ظاهرا او در يك تظاهرات در سال 2018 در شيراز يك  مامور امنيتي  را كشته است ولي او  و خانواده اش  و سازمانهاي حقوق بشري  تاكيد مي‌كنند  كه او در زندان در اثر شكنجه  مجبور به اعتراف شده است.

 برادران افكاري كه آنها هم در تظاهرات شركت كرده بودند به زندان محكوم شده اند.

در روزهاي گذشته يك موج همبستگي  به وجود آمده بود. در اين رابطه رئيس كميته بين المللي المپيك  توماس باخ و همچنين  رئيس جمهور آمريكا  دونالد تراپ  تلاش كرده بودند  كه اعدام نويد افكاري متوقف شود.

سئوالات كمكي مربوط به پناهندگي در كشور آلمان

فورم براي حقوق بشر و بردباري

 

www.fftum.eu

 

حق پناهندگي حقي است كه قانون اساسي آلمان براي كليه شهروندان همه كشورها برسميت مي شناسد.  كيس پناهندگي بايد واقعيتي را بيان كند كه اثبات دليل پناهندگي متقاضي باشد

 

در مجموع 5 دليل براي دريافت امكان پناهندگي وجود دارد:

Weihnachtsgeschenk des Forums für Toleranz und Menschenrechte e.V.

 

 

Unteilbar Demo in Dresden
24.08.2019

 


Vielfältig, friedlich und demokratisch
Unendliche Züge
Unzählbar
Was für mich  bei dieser Demo ganz neu war, war Anteil der Immigranten. Fast 50% und aktive Mitmachen.
Sehr gut!

Das zeigt, dass unsere Bemühungen zur Integration nicht ohne Erfolge sind!